TUYỂN DỤNG

 • TUYỂN DỤNG: THƯ KÝ KINH DOANH

  LIFE LAB tự hào là Trung Tâm Xét Nghiệm Y Khoa hàng đầu Việt Nam và là đối tác đáng tin cậy của các bác sĩ, phòng khám, bệnh viện. Đầy đủ xét nghiệm cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe cộng đồng cũng như cho ...

  Xem chi tiết
 • TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN KINH DOANH

  LIFE LAB tự hào là Trung Tâm Xét Nghiệm Y Khoa hàng đầu Việt Nam và là đối tác đáng tin cậy của các bác sĩ, phòng khám, bệnh viện. Đầy đủ xét nghiệm cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe cộng đồng cũng như cho ...

  Xem chi tiết
 • TUYỂN DỤNG: KỸ THUẬT VIÊN XÉT NGHIỆM

  LIFE LAB tự hào là Trung Tâm Xét Nghiệm Y Khoa hàng đầu Việt Nam và là đối tác đáng tin cậy của các bác sĩ, phòng khám, bệnh viện. Đầy đủ xét nghiệm cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe cộng đồng cũng như cho ...

  Xem chi tiết