DOANH NGHIỆP

 • XÉT NGHIỆM CHẤT GÂY NGHIỆN

  Giúp phát hiện tình trạng sử dụng các chất gây nghiệm (ma túy, cần sa, heroin, thuốc lắc,...) Xét nghiệm này phục vụ cho thủ tục ban đầu để tham gia nghĩa vụ quân sự, các đối tượng cần thiết của doanh ...

  Xem chi tiết
 • GÓI XÉT NGHIỆM DOANH NGHIỆP - EMPLOYEE CARE

  Gói khám sức khoẻ cơ bản nhất dành cho doanh nghiệp với các nội dung: khám nội tổng quát, X-quang phổi, siêu âm tuyến giáp, đo loãng xương, chức năng gan thận...

  Xem chi tiết
 • GÓI XÉT NGHIỆM DOANH NGHIỆP LINE CARE

  Đảm bảo phát hiện các bệnh lý ở giai đoạn khởi phát, tránh tình trạng bệnh tiềm ẩn, tiến triển nhanh và gây khó khăn trong điều trị và tốn kém chi phí. Ngoài ra, giúp loại bỏ yếu tố làm tăng nguy cơ mắc ...

  Xem chi tiết
 • GÓI XÉT NGHIỆM DOANH NGHIỆP SENIOR WELLNESS

  Đảm bảo phát hiện các bệnh lý ở giai đoạn khởi phát, tránh tình trạng bệnh tiềm ẩn, tiến triển nhanh và gây khó khăn trong điều trị và tốn kém chi phí. Ngoài ra, giúp loại bỏ yếu tố làm tăng nguy cơ mắc ...

  Xem chi tiết
 • GÓI XÉT NGHIỆM DOANH NGHIỆP EXECUTIVE WELLNESS

  Đảm bảo phát hiện các bệnh lý ở giai đoạn khởi phát, tránh tình trạng bệnh tiềm ẩn, tiến triển nhanh và gây khó khăn trong điều trị và tốn kém chi phí. Ngoài ra, giúp loại bỏ yếu tố làm tăng nguy cơ mắc ...

  Xem chi tiết