• Sàng lọc
  trước sinh không xâm lấn
 • GÓI XÉT NGHIỆM
  SỨC KHỎE SINH SẢN
 • GÓI XÉT NGHIỆM
  MIỄN DỊCH DỊ ỨNG
 • GÓI XÉT NGHIỆM
  DOANH NGHIỆP TIÊU CHUẨN
 • Gói xét nghiệm
  TẦM SOÁT UNG THƯ SỚM
Thời gian hoạt động
Thứ 2 - Chủ nhật: 06:00 - 22:00
Vị trí
C34